Telecommunicatie is ons vak

Floyd adviseert en begeleidt telecom projecten. Floyd geeft advies over alle telecommunicatie vraagstukken aan ondernemingen. bijvoorbeeld telecom efficiency onderzoeken voor vast, mobiel en data systemen als ook (inter)nationale netwerken.

Floyd werkt vanuit de behoefte van de onderneming en vertaalt de "business needs" waar nodig en wenselijk in heldere, begrijpelijke telecommunicatie termen.