Seinelaan 23

5627WB Eindhoven

Telefoon: 040-238 02 50

info@floyd.nl


WorldDealingroom

Dealing rooms of trade floors moeten beschikken over een betrouwbare telecommunicatie infrastructuur. Performance is key omdat een trader in een "split second" moet kunnen reageren op de markt die via de systemen worden aangeboden of afgenomen. afhankelijk van de business die wordt verhandeld wilt u beschikken over de juiste informatie en moet u met een hoogwaardige geluidskwaliteit foutloos kunnen communiceren met uw handelspartners. Pieken in het verkeer moeten moeiteloos en met de minimale vertraging worden doorgeven. De gevoerde communicatie moet snel en eenduidig worden opgenomen en moeten worden teruggevonden. hiervoor moeten de recording op de wettelijke wijze zijn opgenomen en opgeslagen zodat deze een betrouwbare bewijslast kunnen vormen bij een eventueel dispuut. Volledige integratie met intercomsystemen, full recordings systemen (voice en screen), backoffice spraak en date als ook kantoor systemen en desgewenst remote werkplekken is vanzelfsprekend.

De complexiteit van uw dealing room zit naast de functionele eisen ook in de hoge beschikbaarheid met zero downtime eisen. Redundancy en back-up zijn naast een hoge performance waar wij voor u van wakker liggen. Beveiliging van data en toegang worden in overleg met u vastgesteld en vertaald naar concrete projecten,

Floyd heeft ruime kennis en ervaring wat betreft het ontwerpen en inrichten van dealing rooms. zowel op technisch gebied als ook wat betreft inrichting & design kan Floyd uw wensen vertalen en realiseren. Floyd ken deze specifiek markt en de aanbieders op die markt. Samen met u ontwikkelen en realiseren we uw dealing room.

Dit is eigenlijk de telefoon installatie van de Dealingroom, vele malen krachtiger dan welke PABX (bedrijfs telefooninstallatie wordt telefooncentrale) je maar kunt bedenken. De reden hiervoor is dat in tegenstelling tot de PABX omgeving en ontwerp, het voor een ieder mogelijk moet zijn op elk gewenst moment een inkomende of uitgaande lijn te pakken, meerdere lijnen gelijktijdig operationeel te hebben op een en dezelfde desk( zie ook Environmentals). Het middels een simpele knop met meerdere partijen in de lijn te gaan, intern en extern. Belangrijke lijnen worden op de speaker gezet en blijven gedurende de dag open, en worden middels een microfoon en een simpele knop bedient. Simpel mag hier niet te letterlijk worden genomen, de kwaliteit dient ten alle tijden meer dan 100 % te zijn, niet alleen van het geluid maar zeker van de schakelapparatuur. Een deal wordt mondeling gesloten en het verschil tussen van en aan jou is slechts één letter, maar de gevolgen zullen altijd vele miljoenen inhouden. Het behoeft derhalve geen betoog dat dit soort gesprekken ook zonder uitzondering op de voicerecorders dienen te worden vastgelegd en door de gebruiker zelf binnen werkelijk seconden moeten kunnen worden terug gevonden. Voor de Trader wederom eenvoudig maar voor de technologie een werkelijk hoogstandje van ontwikkeling. Alleen al de vele mogelijke features die er zijn, waar tussen gekozen kan en ook moet worden, nog los gezien van het feit dat dit voor de diverse Traders totaal anders moet kunnen worden ingezet. Het terugspelen, de tegenpartij mee laten luisteren en indien gewenst even de Voice file over de mail toesturen. Steeds sneller en directer moet er kunnen worden gecommuniceerd, ook het doorgeven van gegevens op een snelle en effectieve manier. Hiervoor wordt steeds meer de Intercom in zijn vele verschijningsvormen ingezet. Immers er hoeft niet meer te worden opgenomen, het is "forced voice".Men kan tegen hele groepen gelijkertijd spreken zonder last van de problemen te hebben die ontstaan bij het in een ketting doorgeven van informatie, één enkele bron, direct en zonder vertraging. Even een prijs vragen terwijl iemand in gesprek is, we kunnen eenvoudig niet wachten in een omgeving waar elke seconde het verschil van winst of verlies kan maken. Het is onmogelijk in korte bewoordingen een zo ingrijpende technische omgeving samen te vatten, wel mag duidelijk zijn dat dergelijke installaties dienen te worden beheerd door ICT, en dat daarvoor de diverse Beheer en Beheerssystemen benodigd zijn. Een nog wat specifieker probleem voor de Dealingroom omgeving is dat het met name in het financiële hart, Amsterdam, nog enorm gebruik gemaakt wordt van analoge lijnen, een vloek voor alle nieuw ontwikkelde installaties. De ontwikkelingen vinden bijna allemaal plaats in een wereld waar er bijna geen gebruik meer wordt gemaakt van deze communicatie technologie, echter de AD converters kunnen daarbij een uitweg bieden om de wat langzaam op weg komende migratie van analoog naar Digitaal het hoofd te bieden.