Seinelaan 23

5627WB Eindhoven

Telefoon: 040-238 02 50

info@floyd.nl


header header headerMissie

De missie van Floyd is eenvoudig: samen met u als opdrachtgever de bedrijfsvoering optimaliseren door het efficiënt inzetten van Telecommunicatie en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Uiteindelijk levert dat minder kosten op voor u als opdrachtgever.

Wij bieden u:

 • Volledig en transparant projectmanagement
 • Systematisch plan van aanpak voor bedrijfsleven en overheid
 • Adviezen met een groot inlevingsvermogen
 • Meedenkers, in plaats van "Hit & Run" adviezen
 • U als klant staat centraal

Onze management principes:

 • Wij hanteren heldere en duidelijke uitgangspunten, vooraf met u overeengekomen.
 • Wij doen nimmer omwille van competentie en commercie concessies aan onze kwaliteitsnormen.
 • Onze diensten en advies zijn onafhankelijk en onpartijdig
 • Wij streven naar de hoogst mogelijke graad van toepasbaarheid om samen met u de beoogde doelen, in overeengekomen tijd en budget te realiseren
 • Wij organiseren onze werkzaamheden effectief en efficiënt gericht op kwaliteit in detail. Onze partners en medewerkers zijn hiertoe gecommitteerd
 • Wij geloven, dat wat goed is voor u, onze opdrachtgever, goed is voor ons. Onze partners en medewerkers onderschrijven dit concept en delen daardoor in het succes.