Seinelaan 23

5627WB Eindhoven

Telefoon: 040-238 02 50

info@floyd.nl


WorldKlant Contact Centers

Het belang van goede communicatie met uw klant of relatie is de laatste jaren enorm toegenomen. Uw klant wil snel, vriendelijk en deskundig door uw medewerkers worden geholpen. interactieve en sociale media komen sterk op. Toch is telefonie nog steeds veruit het meest gebruikte communicatie middel. En dus past daar een bezettoon, een lange wachttijd of meermalen doorverbinden uiteraard niet bij. voor zowel inbound als outbound communicatie moet de maximale efficiency en effectiviteit worden nagestreefd. in onze visie zou elk contact center in plaats van een cost center een profit center moeten worden.

Op dit moment is er een rijk scala aan routering systemen, rapportage en CRM toepassingen, workforce management applicaties, dialers, kwaliteitsinstrumentaria enz. enz. voorhanden. Dit alles uit de "cloud" dan wel op uw eigen locatie of datacenter. De crux is niet zozeer het aanschaffen van de systemen en applicaties maar vooral in de dagelijkse OPERATIE. De processen van uw eigen organisatie moeten worden verwerkt in de processen en technologie van het contact center. In onze fylosofie moet het uitgangspunt de doelstellingen van de organisatie zijn. op basis daarvan wordt immers de STRATEGIE en de inzet van RESOURCES en de ORGANISATIE-structuur bepaald. Nadat onderwerpen als BEMENSING (profiele, aantallen etc) en KENNIS (training, opleiding etc.) zijn vastgesteldkan de arcitectuur van de technologie worden bepaald.

Floyd kan voor U:

  • Een health check uitvoeren op functioneel/technische onderdelen van uw contact center achitectuur
  • Maturity Scan om vast te stellen wat de huidige stand van zaken is en welk niveau nagestereefd kan/moet worden almede hoe daar te geraken.
  • Operationele begeleiding van het contact center management
  • Opleiding en training van contact center medewerkers

De medewerkers van Floyd hebben kennis en ervaring in het inrichten van zeer specifieke en een aantal van de grootste contactcenters in Nederland. Deze kennis en ervaring staat ook voor u ter beschikking.

Bel +31 (0)40 238 02 50 voor een vrijblijvende afspraak.