Seinelaan 23

5627WB Eindhoven

Telefoon: 040-238 02 50

info@floyd.nl


headerTacopa - Tactisch Communicatietechnologie ProgrammA

Communicatie is voor u dé cruciale en kritische succesfactor van al uw bedrijfsprocessen. Optimale communicatie is effectief, betrouwbaar, werkplekonafhankelijk, beveiligd, snel en efficiënt. De in- en externe communicatie is van vitaal strategisch belang voor uw bedrijfsvoering. Zonder communicatie is er vaak geen en soms zelfs verlies van zowel business (en dus geld) maar mogelijk ook mensenlevens. Daarom heeft Floyd het Tacopa programma ontwikkeld.

Het is voor u van groot belang te zorgen voor een optimale afstemming is tussen uw bedrijfsstrategie, techniek en gebruikers.

In de praktijk blijkt dat er onvoldoende ruimte is , met name op tactisch gebied, om op een gestructureerde manier de juiste afste

mming van de techniek te bewerkstelligen. Soms is er géén tactisch verantwoordelijke (ICT/Telecom manager e.d.) binnen eent bedrijf. In dergelijke gevallen is enkel operationeel beheer en het MT zijn ingevuld. Hierdoor ontstaan vaak één of meerdere van onderstaande problemen:

  • Ad Hoc projecten doordat er reactief gewerkt wordt wat extra tijd en geld kost
  • Verandermanagement krijgt onvoldoende aandacht of is zelfs helemaal niet ingevuld, wat tot de nodige problemen kan leiden
  • Er is geen Telecommunicatiebeleid, waardoor opbouw van interne kennis en budgettering onvoldoende plaats kan vinden
  • Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de afhankelijkheid van techniek, waardoor (technische) calamiteiten desastreuze gevolgen kunnen hebben voor de operationele zaken.
  • Geen of onvoldoende managementinformatie om inzet en kosten van de technische omgeving te kunnen sturen
  • Uitvoer van technische projecten mislukt door gebrek aan draagvlak
  • Door het inzetten van "eigen" mensen op een dergelijk project, wordt ander werk niet gedaan

Om deze problemen aan te kunnen pakken heeft Floyd Telecom Competence Center hiervoor de Tacopa® methodiek ontwikkeld. Tacopa® staat voor: Tactisch Communicatietechnologie ProgrammA. Tacopa® maakt voor u de relatie tussen communicatietechnologie en uw bedrijfsprocessen inzichtelijk. Op tactisch niveau wordt met Tacopa® op een interactieve manier, middels workshops en interviews, samen U en uw medewerkers wordt een balans gezocht tussen huidige technische situatie, functionele behoefte vanuit de gebruikers en bedrijfsstrategie. Hierbij worden alle aspecten van de communicatietechnologie bekeken.