Seinelaan 23

5627WB Eindhoven

Telefoon: 040-238 02 50

info@floyd.nl


WorldTelecom Lifecycle

De meeste organisaties maken intensief gebruik van telecommunicatie en beheren de bijbehorende systemen. Op momenten van "End of Life" of in geval van verbeteringen in techniek of wijzigingen in uw organisatie zijn aanpassingen en optimalisaties wat betreft telecommunicatie gewenst en vaan noodzaeklijk. Deze aanpassingen leiden tot nieuwe projecten die binnen de organisatie gerealiseerd worden. Daarna vindt overdracht naar de beheerorganisatie plaats.

De regie van deze projecten vindt plaats vanuit het Telecombeleidsplan. Dit plan is een onderdeel van de Floyd methodiek "Tacopa®"

Floyd heeft de competentie om alle fasen van deze Telecom Life Cycle professioneel in te vullen zowel wat betreft advies tot en met projectmanagement.